Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N06B : Psychostimulantia middelen voor adhd en nootropica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N06BA Centraalwerkende sympathicomimetica 23.674.100 34.291.100 42.015.700 45.825.300 55.290.800
N06BX Overige psychostimulantia en nootropica 2.057.800 2.056.200 1.962.700 2.321.900 2.826.500
Totaal 25.731.900 36.347.300 43.978.400 48.147.200 58.117.300