Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep N06B : Psychostimulantia middelen voor adhd en nootropica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N06BA Centraalwerkende sympathicomimetica 19.903.800 21.074.500 23.672.700 34.225.900 41.278.500
N06BC Xanthinederivaten . 141 . . .
N06BX Overige psychostimulantia en nootropica 78.849 182.350 2.057.800 2.061.900 1.981.100
Totaal 19.982.649 21.256.991 25.730.500 36.287.800 43.259.600