Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N07BC : Middelen bij opioidverslaving

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N07BC01 Buprenorfine 42.094 60.465 58.272 87.709 110.970
N07BC02 Methadon 2.575.300 2.609.200 2.514.600 2.648.900 2.516.800
N07BC51 Buprenorfine combinatiepreparaten (Suboxone ®) 1.231.100 1.207.500 1.158.600 1.167.400 1.225.300
Totaal 3.848.494 3.877.165 3.731.472 3.904.009 3.853.070