Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N07BC : Middelen bij opioidverslaving

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N07BC01 Buprenorfine 28.755 42.094 60.849 58.272 87.541
N07BC02 Methadon 3.035.400 2.575.300 2.609.300 2.514.600 2.643.300
N07BC51 Buprenorfine combinatiepreparaten (Suboxone ®) 1.239.700 1.231.100 1.205.600 1.158.600 1.165.200
Totaal 4.303.855 3.848.494 3.875.749 3.731.472 3.896.041