Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep P01A : Amoebiasismiddelen en andere antiprotozoica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
P01AA Hydroxychinolinederivaten 84.103 56.093 57.050 56.858 60.892
P01AB Nitroimidazoolderivaten 510.140 465.500 510.760 526.200 628.080
P01AX Overige amoebiasismiddelen en andere antiprotozoica 715.750 736.900 784.750 955.210 1.055.400
Totaal 1.309.993 1.258.493 1.352.560 1.538.268 1.744.372