Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep P01A : Amoebiasismiddelen en andere antiprotozoica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
P01AA Hydroxychinolinederivaten 175.330 156.530 124.650 97.993 84.074
P01AB Nitroimidazoolderivaten 597.450 546.630 507.280 521.400 509.630
P01AX Overige amoebiasismiddelen en andere antiprotozoica 436.920 517.420 469.150 589.740 713.310
Totaal 1.209.700 1.220.580 1.101.080 1.209.133 1.307.014