Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep P01BB : Biguaniden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
P01BB01 Proguanil 8 . . . .
P01BB51 Proguanil met atovaquon (Malarone ®) 77.009 22.700 6.537 12.433 19.243
Totaal 77.017 22.700 6.537 12.433 19.243