Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep P01C : Leishmaniasis- en trypanosomiasismiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
P01CX Overige leishmaniasis- en trypanosomiasismiddelen 14.003 12.667 9.435 10.026 8.213
Totaal 14.003 12.667 9.435 10.026 8.213