Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03 : Middelen bij astma/copd

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03A Sympathicomimetica voor inhalatie 179.299.100 185.136.400 167.253.300 179.090.300 186.156.500
R03B Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie 99.521.500 95.408.700 76.164.000 71.009.800 62.328.500
R03C Sympathicomimetica voor systemisch gebruik 8.105 3.613 8.955 7.779 9.528
R03D Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik 1.221.800 1.362.800 1.165.600 1.124.300 991.470
Totaal 280.050.505 281.911.513 244.591.855 251.232.179 249.485.998