Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep R03AL11 : Formoterol met glycopyrroniumbromide en budesonide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021 2022
R03AL11 Formoterol met glycopyrroniumbromide en budesonide
77.430 365.980
Totaal 77.430 365.980