Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep R06A : Antihistaminica voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R06AA Aminoalkylethers 430.540 444.400 454.510 439.010 452.390
R06AB Gesubstitueerde alkylaminen 44.888 38.695 39.446 32.119 28.983
R06AD Fenothiazinederivaten 220.070 225.870 236.710 335.480 400.140
R06AE Piperazinederivaten 3.915.100 3.553.600 3.377.900 3.905.900 4.527.500
R06AX Overige antihistaminica voor systemisch gebruik 9.875.700 7.889.400 8.116.400 8.825.500 7.725.200
Totaal 14.486.298 12.151.965 12.224.966 13.538.009 13.134.213