Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep R06A : Antihistaminica voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
R06AA Aminoalkylethers 449.510 430.540 444.440 453.840 438.870
R06AB Gesubstitueerde alkylaminen 72.483 44.888 38.704 39.429 32.106
R06AD Fenothiazinederivaten 223.440 220.070 225.750 236.660 335.230
R06AE Piperazinederivaten 3.658.200 3.915.100 3.046.800 3.364.000 3.904.000
R06AX Overige antihistaminica voor systemisch gebruik 8.713.100 9.875.700 7.876.900 8.100.900 8.822.400
Totaal 13.116.733 14.486.298 11.632.594 12.194.829 13.532.606