Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R06A : Antihistaminica voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R06AA Aminoalkylethers 454.580 462.410 479.120 457.080 408.420
R06AB Gesubstitueerde alkylaminen 31.415 28.585 27.805 24.952 21.700
R06AD Fenothiazinederivaten 297.600 339.020 410.720 654.140 761.180
R06AE Piperazinederivaten 4.397.300 4.703.800 5.015.500 5.642.100 5.198.800
R06AX Overige antihistaminica voor systemisch gebruik 8.867.100 7.863.800 8.575.100 9.802.800 9.476.100
Totaal 14.047.995 13.397.615 14.508.245 16.581.072 15.866.200