Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep R06A : Antihistaminica voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R06AA Aminoalkylethers 444.400 454.510 439.490 462.190 478.110
R06AB Gesubstitueerde alkylaminen 38.695 39.462 32.161 29.485 27.882
R06AD Fenothiazinederivaten 225.870 236.780 335.750 401.860 411.770
R06AE Piperazinederivaten 3.553.600 3.987.900 3.929.900 4.628.600 5.011.200
R06AX Overige antihistaminica voor systemisch gebruik 7.889.400 8.123.500 8.842.800 7.867.700 8.562.900
Totaal 12.151.965 12.842.152 13.580.101 13.389.835 14.491.862