Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep R06AX28 : Rupatadine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
R06AX28 Rupatadine ( Rupafin ®)
365.670 512.780 635.440 715.490 925.290
Totaal 365.670 512.780 635.440 715.490 925.290