Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep S01XA : Overige middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
S01XA03 Natriumchloride (hypertoon) 162.740 247.190 286.370 325.220 370.220
S01XA05 Natriumedetaat 737 1.648 3.143 2.949 8.352
S01XA18 Ciclosporine 20.824 536.960 1.039.700 1.724.800 1.917.500
S01XA20 Kunsttranen en andere indifferente preparaten (Vidisic ®) 13.472.800 14.074.700 15.101.200 16.547.000 18.256.800
S01XA21 Mercaptamine (Cystadrops ®) . . . 3.038 1.590.500
S01XA Overige middelen voor oogheelkundig gebruik . . . 31.055 193.400
Totaal 13.657.101 14.860.498 16.430.413 18.634.062 22.336.772