Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01XA : Overige middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
S01XA03 Natriumchloride (hypertoon) 399.600 408.840 408.180 475.120 524.550
S01XA05 Natriumedetaat 8.540 10.016 8.481 2.369 5.753
S01XA18 Ciclosporine (Ikervis ®) 2.616.400 2.607.400 2.973.200 3.712.500 5.454.200
S01XA20 Kunsttranen en andere indifferente preparaten (Artelac ®) 20.668.500 21.518.500 22.951.400 25.019.400 26.231.200
S01XA21 Mercaptamine (Cystadrops ®) 2.120.500 2.098.900 2.065.700 2.187.300 2.322.300
S01XA Overige middelen voor oogheelkundig gebruik 285.930 404.880 492.360 623.210 765.930
Totaal 26.099.470 27.048.536 28.899.321 32.019.899 35.303.933