Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S02 : Middelen voor oorheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
S02A Antimicrobiele middelen 408.930 486.150 390.230 477.890 712.410
S02C Corticosteroiden met antimicrobiele middelen 4.890.100 3.811.600 5.439.400 7.055.400 11.170.500
Totaal 5.299.030 4.297.750 5.829.630 7.533.290 11.882.910