Vergoeding 2019-2023 voor middelen zonder ATC-code

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
X Geen ATC-code 2. Voedingsmiddelen 79.537.003 86.062.358 83.544.222 94.410.953 90.208.770
  3. Magistrale bereidingen 20.164.137 13.495.037 9.741.565 11.881.783 14.058.821
  4. Overige middelen 14.161.050 10.659.110 15.485.539 11.701.660 15.019.247
Totaal   113.862.189 110.216.504 108.771.327 117.994.396 119.286.837