Vergoeding (1 = 1.000) 2014-2018 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
A Maagdarmkanaal en metabolisme 423.140 440.330 440.320 438.610 460.770
B Bloed en bloedvormende organen 171.740 193.140 224.380 266.840 314.140
C Hartvaatstelsel 344.250 333.640 347.260 374.090 343.170
D Dermatologica 76.421 77.203 76.697 74.508 77.921
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 71.470 72.462 73.382 72.095 66.983
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 87.204 95.335 98.679 98.223 102.640
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 306.290 432.350 467.650 388.560 365.570
L Oncolytica en immunomodulantia 257.920 242.620 255.150 255.070 270.040
M Skeletspierstelsel 60.104 58.707 58.440 54.874 51.965
N Zenuwstelsel 374.930 388.840 373.990 362.490 369.810
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 4.058 4.234 4.504 4.428 4.585
R Ademhalingsstelsel 397.770 392.930 384.900 370.580 441.610
S Zintuiglijke organen 58.785 63.344 66.849 69.023 72.853
V Diverse middelen 39.172 32.299 29.653 28.922 30.688
X Geen ATC-code 50.934 40.259 41.090 57.703 49.923
Y Niet ingevuld 69.141 65.872 66.763 68.859 82.153
Totaal 2.793.329 2.933.565 3.009.707 2.984.875 3.104.821
  • Dienstverlening, BTW en verrekening (1 = 1.000), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Dienstverlening apotheek (Uitgifte- en overige zorgprestaties) 1.326.959 1.334.414 1.384.704 1.341.384 1.400.563
BTW vergoeding 167.600 176.014 180.582 179.093 186.289
BTW dienstverlening 79.618 80.065 83.082 80.483 84.034
Nog te betalen/verrekenen* -39.141 -60.728 -125.833 -24.611 -132.851
Totale Kosten 4.328.364 4.463.329 4.532.243 4.561.223 4.642.856