Aantal gebruikers naar leeftijd en geslacht per ATC-hoofdgroep M : Skeletspierstelsel in 2020

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  Mannen Vrouwen
  0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 + 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 +
M01 Anti-inflammatoire en antireumatische middelen 4.840 11.288 65.980 215.900 350.420 129.060 65.380 2.986 12.430 103.760 291.670 419.210 156.430 107.350
M03 Spierrelaxantia 49 224 365 1.707 4.673 3.410 2.898 26 181 369 1.939 5.092 2.874 2.586
M04 Jichtmiddelen 13 155 586 9.565 51.931 49.744 45.902 8 113 559 1.987 8.363 12.057 21.891
M05 Middelen bij botziekten . 10 185 1.563 12.137 15.904 20.686 . 9 158 2.111 35.508 52.551 72.420