Aantal gebruikers naar leeftijd en geslacht per ATC-hoofdgroep M : Skeletspierstelsel in 2021

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  Mannen Vrouwen
  0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 + 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 +
M01 Anti-inflammatoire en antireumatische middelen 6.871 11.621 68.726 220.450 350.360 129.960 69.718 3.796 12.243 109.330 300.800 424.580 159.230 114.640
M03 Spierrelaxantia 41 231 375 1.744 4.780 3.427 3.190 30 179 341 1.945 5.196 2.897 2.925
M04 Jichtmiddelen 11 150 666 10.062 52.644 49.765 49.708 5 129 583 1.986 8.451 12.052 22.570
M05 Middelen bij botziekten . 6 186 1.540 12.447 16.124 22.018 . 4 153 2.080 35.958 52.761 76.534
M09 Overige middelen bij ziekten van het skeletspierstelsel . 1 . . . . . . . . . . . .