Oncolytica, vergoeding van 2016-2020

  • Voorlopige cijfers Zvw
  • De vergoeding van de intramurale dure en weesgeneesmiddelen is inclusief BTW
  2016 2017 2018 2019* 2020*
  ATC-code  
  L01AA01 Cyclofosfamide 750.602 1.087.000 1.131.369 1.259.065 1.286.834
  L01AA02 Chloorambucil 414.528 329.613 252.305 251.089 187.831
  L01AA03 Melfalan 835.555 789.532 797.894 798.455 717.417
  L01AA05 Chloormethine . . . 10.791 31.105
  L01AA09 Bendamustine 1.820.491 1.450.805 1.470.224 1.039.743 597.659
  L01AB01 Busulfan 751.170 612.441 942.966 954.030 821.954
  L01AC01 Thiotepa 434.861 497.085 677.455 583.456 1.141.842
  L01AD02 Lomustine 207.244 202.483 173.482 205.926 156.963
  L01AX03 Temozolomide 674.965 1.544.671 874.591 805.747 786.664
  L01BA04 Pemetrexed 32.046.996 26.845.018 24.899.907 38.269.919 35.201.767
  L01BB05 Fludarabine 1.108.459 918.164 584.446 482.967 601.625
  L01BB06 Clofarabine 284.806 301.657 522.647 268.361 197.116
  L01BB07 Nelarabine 12.150 73.685 80.438 126.326 104.216
  L01BC01 Cytarabine 841.019 718.961 565.150 291.120 282.965
  L01BC03 Tegafur 1.164 . . . .
  L01BC05 Gemcitabine 2.099.754 1.896.225 949.933 628.331 570.471
  L01BC06 Capecitabine 5.475.326 5.004.214 2.745.552 1.793.487 1.511.547
  L01BC07 Azacitidine 10.680.190 11.694.116 12.332.160 15.491.888 14.240.788
  L01BC08 Decitabine 2.251.368 4.346.902 3.694.413 5.553.019 4.268.455
  L01BC53 Tegafur, combinatiepreparaten . 172.492 315.429 475.955 757.375
  L01BC59 Trifluridine, combinatiepreparaten . 2.158.419 3.849.524 3.876.484 3.992.230
  L01CA01 Vinblastine 155.015 164.650 150.259 170.050 135.415
  L01CA02 Vincristine 352.755 341.846 334.194 367.426 346.759
  L01CA04 Vinorelbine 338.800 362.501 210.600 203.958 206.117
  L01CB01 Etoposide 1.185.672 1.160.155 640.562 746.065 805.581
  L01CB02 Teniposide 9.416 9.465 9.417 199 .
  L01CD01 Paclitaxel 10.571.417 7.953.736 5.811.335 5.112.183 4.968.124
  L01CD02 Docetaxel 7.662.224 4.095.011 1.988.807 1.623.818 1.014.299
  L01CD04 Cabazitaxel 8.927.516 9.340.312 9.427.840 10.889.928 13.640.454
  L01CX01 Trabectedine 915.588 487.199 794.645 677.388 504.058
  L01DB01 Doxorubicine 2.352.200 2.101.393 2.280.424 2.055.455 2.311.946
  L01DB03 Epirubicine 889.674 997.690 366.360 205.679 119.463
  L01DB06 Idarubicine 349.184 349.920 295.872 200.488 46.423
  L01DB07 Mitoxantron 50.771 85.190 58.795 34.889 40.496
  L01DB11 Pixantron 78.774 24.008 12.942 11.480 .
  L01DC01 Bleomycine 247.232 249.290 197.334 221.773 125.228
  L01DC03 Mitomycine 1.972.293 2.100.979 2.071.327 1.613.492 1.774.240
  L01X Tisagenlecleucel . . . 4.185.600 4.185.600
  L01XA01 Cisplatine 879.475 931.328 505.989 437.607 356.212
  L01XA03 Oxaliplatine 4.430.303 3.100.190 1.786.490 1.271.407 1.639.422
  L01XB01 Procarbazine 196.467 133.137 116.648 133.624 121.709
  L01XC Isatuximab . . . . 12.757
    Polatuzumab vedotine . . . . 12.757
  L01XC02 Rituximab 62.470.129 63.928.894 46.185.934 40.489.871 31.223.997
  L01XC03 Trastuzumab 77.349.033 73.987.133 70.764.974 51.387.634 32.197.671
  L01XC05 Gemtuzumab ozogamicine . . . 23.632 118.996
  L01XC06 Cetuximab 3.717.978 3.497.237 3.081.444 2.779.645 2.422.717
  L01XC07 Bevacizumab 57.784.766 54.327.671 56.526.725 55.081.977 46.305.382
  L01XC08 Panitumumab 9.442.075 9.403.214 7.669.536 7.737.450 7.458.820
  L01XC10 Ofatumumab 66.367 71.417 149.822 7.428 .
  L01XC11 Ipilimumab 12.788.864 15.464.213 23.664.049 30.584.675 33.731.761
  L01XC12 Brentuximabvedotine 2.371.619 3.093.892 3.742.960 4.345.188 5.302.549
  L01XC13 Pertuzumab 24.054.109 31.807.080 34.694.551 37.175.734 37.772.318
  L01XC14 Trastuzumab emtansine 6.688.252 7.434.753 8.560.669 10.357.439 10.576.853
  L01XC15 Obinutuzumab 49.466 481.256 1.113.231 2.906.314 2.639.002
  L01XC16 Dinutuximab beta . 556.076 3.081.208 2.812.200 2.343.500
  L01XC17 Nivolumab 41.947.797 64.928.918 59.675.576 84.122.591 78.571.770
  L01XC18 Pembrolizumab 28.989.872 42.417.164 94.215.434 162.003.957 209.042.783
  L01XC19 Blinatumomab 398.166 1.921.628 753.891 1.551.871 2.250.663
  L01XC21 Ramucirumab 2.031.251 3.604.838 3.810.229 4.982.345 5.708.533
  L01XC22 Necitumumab 2.912 . . . .
  L01XC23 Elotuzumab . . 493.306 622.239 981.365
  L01XC24 Daratumumab . 7.453.727 19.475.560 70.443.139 89.263.883
  L01XC26 Inotuzumab ozogamicine . 131.443 286.785 909.370 809.996
  L01XC27 Olaratumab . 2.135.547 5.420.387 955.187 .
  L01XC28 Durvalumab . . . 10.698.611 36.160.370
  L01XC31 Avelumab . 50.602 1.347.452 1.731.085 1.560.254
  L01XC32 Atezolizumab . . 1.139.414 5.132.378 5.242.193
  L01XD03 Methylaminolevulinaat 1.853.488 1.448.853 1.392.027 1.241.230 799.884
  L01XD04 Aminolevulinezuur 7.334 56.982 9.552 2.606 1.672
  L01XD05 Temoporfine 70.974 159.519 169.637 210.675 140.938
** L01XE01 Imatinib 36.979.701 61.172.701 33.861.152 19.129.567 20.407.323
** L01XE02 Gefitinib 4.149.536 7.128.308 6.445.078 5.809.216 1.999.858
** L01XE03 Erlotinib 6.976.988 12.045.114 11.968.961 12.288.038 5.383.473
** L01XE04 Sunitinib 11.396.128 10.153.067 9.201.737 8.032.955 6.828.506
** L01XE05 Sorafenib 2.594.085 2.279.525 1.650.171 2.067.418 1.791.652
** L01XE06 Dasatinib 15.359.178 16.325.820 16.616.986 16.917.201 15.791.359
** L01XE07 Lapatinib 599.252 564.272 509.943 609.140 414.044
** L01XE08 Nilotinib 13.006.823 25.179.957 24.359.199 25.598.176 22.553.375
  L01XE09 Temsirolimus 25.589 9.644 29.925 1.783 .
** L01XE10 Everolimus 22.691.853 35.761.896 24.535.096 24.296.976 21.489.741
** L01XE11 Pazopanib 8.821.728 17.389.215 18.651.933 16.667.247 14.506.943
  L01XE12 Vandetanib 841.282 686.567 826.763 900.096 889.460
  L01XE13 Afatinib 1.809.381 2.016.883 2.896.559 3.337.922 2.109.122
  L01XE14 Bosutinib 1.301.515 1.673.273 1.886.768 2.298.913 2.866.844
  L01XE15 Vemurafenib 5.344.682 4.180.247 3.780.883 2.600.538 1.513.633
  L01XE16 Crizotinib 6.076.901 5.431.998 3.882.654 3.076.722 2.072.531
  L01XE17 Axitinib 1.085.417 245.080 269.178 208.148 528.503
  L01XE18 Ruxolitinib 20.059.427 24.453.103 32.796.596 37.842.780 40.600.618
  L01XE21 Regorafenib 1.244.028 599.456 785.443 789.159 751.538
  L01XE23 Dabrafenib 13.252.725 19.784.142 21.479.162 22.569.802 18.666.049
  L01XE24 Ponatinib 1.873.927 2.468.977 2.143.673 2.220.044 2.831.341
  L01XE25 Trametinib 10.285.277 19.075.988 21.243.452 20.764.211 17.990.895
  L01XE26 Cabozantinib . 3.771.268 7.708.840 10.672.758 11.606.443
  L01XE27 Ibrutinib 11.349.409 18.023.418 27.068.201 37.216.007 44.602.444
  L01XE28 Ceritinib 1.433.811 1.190.970 575.715 441.176 350.528
  L01XE29 Lenvatinib 309.944 1.261.559 1.724.420 2.446.142 3.044.242
  L01XE31 Nintedanib 676.020 964.352 664.171 285.097 176.971
  L01XE33 Palbociclib . 16.972.781 67.136.598 75.668.514 72.158.195
  L01XE34 Tivozanib . . . . 51.749
  L01XE35 Osimertinib 5.688.764 13.796.216 19.736.295 23.289.362 41.043.375
  L01XE36 Alectinib . 2.002.958 7.293.064 10.535.453 11.829.816
  L01XE38 Cobimetinib 631.988 1.972.139 2.183.268 1.606.217 831.829
  L01XE39 Midostaurine . . 2.970.461 6.261.262 4.197.083
  L01XE41 Binimetinib . . . 2.788.533 8.146.882
  L01XE42 Ribociclib . . 109.614 2.450.859 4.264.347
  L01XE43 Brigatinib . . . 277.671 890.939
  L01XE44 Lorlatinib . . . 1.063.020 2.891.850
  L01XE46 Encorafenib . . . 2.921.567 9.518.567
  L01XE50 Abemaciclib . . . 46.095 869.429
  L01XX Axicabtageen ciloleucel . . . . 12.118.620
  L01XX01 Amsacrine 30.198 28.134 76.587 77.603 95.432
  L01XX02 Asparaginase . 1.349.165 736.843 999.579 1.038.986
    Asparginase 1.462.702 . . . .
  L01XX05 Hydroxycarbamide 1.148.813 1.353.149 1.408.621 1.330.602 1.468.881
  L01XX11 Estramustine 6.864 3.368 2.838 1.951 1.949
  L01XX14 Tretinoine 95.700 118.738 118.268 129.138 168.473
  L01XX17 Topotecan 853.930 673.145 739.534 689.464 599.066
  L01XX19 Irinotecan 2.048.625 3.434.777 2.237.431 1.938.857 2.297.328
** L01XX23 Mitotaan 442.081 356.877 355.723 463.259 464.799
  L01XX24 Pegaspargase . 1.460.227 2.049.198 2.416.527 1.716.924
** L01XX25 Bexaroteen 53.836 65.871 64.664 23.490 38.252
  L01XX27 Arseentrioxide 151.222 553.217 1.361.612 1.669.537 1.808.086
  L01XX32 Bortezomib 26.613.440 26.692.323 24.658.159 25.541.817 16.378.950
  L01XX35 Anagrelide 1.564.411 1.523.045 1.427.322 925.865 632.891
  L01XX41 Eribuline 1.437.581 1.192.036 1.193.006 1.463.001 1.374.760
  L01XX42 Panobinostat 54.837 25.134 59.407 . 4.699
  L01XX43 Vismodegib 480.878 614.732 699.885 657.715 725.718
  L01XX44 Aflibercept . 9.408 . . .
  L01XX45 Carfilzomib 2.120.040 9.000.434 14.082.500 11.639.691 10.598.522
  L01XX46 Olaparib 2.433.785 3.652.948 4.323.058 7.357.618 12.068.762
  L01XX47 Idelalisib 757.033 947.383 655.055 533.039 422.461
  L01XX50 Ixazomib . 1.199.496 5.618.510 6.142.087 5.822.641
  L01XX51 Talimogeen laherparepvec . 1.417.306 2.441.062 3.706.980 4.073.863
  L01XX52 Venetoclax . 297.701 773.810 1.806.703 5.804.929
  L01XX54 Niraparib . . 612.611 3.476.629 3.728.850
  L01XY01 Cytarabine met daunorubicine . . . 221.052 56.680
  L02BB04 Enzalutamide 52.166.974 59.474.316 60.965.891 64.390.825 60.586.498
** L02BX03 Abirateron 18.616.370 18.126.450 21.568.443 31.758.951 38.505.940
  L04AX02 Thalidomide 261.625 32.237 . . .
** L04AX04 Lenalidomide 64.584.470 80.038.912 107.744.346 138.647.188 145.950.961
  L04AX06 Pomalidomide 6.991.721 7.585.409 8.815.023 11.730.904 15.084.365
  V10XX02 Yttrium y 90 ibritumomab 103.278 . . . .
  V10XX03 Radium 223 ra dichloride 5.692.200 9.770.568 10.671.514 8.168.888 8.011.866
  V10XX04 Lutetium 177 lu oxodotreotide . . 70.526 403.136 .
  Totaal   830.377.842 1.042.570.941 1.183.867.484 1.427.933.019 1.512.563.403