Vergoeding van de eerste gebruikte generieke geneesmiddelen* in 2017, uitgesplitst naar inkoopkanaal

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020
  Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité
Jaar eerst gebruikt ATC-code  
2017 A03AA04 Mebeverine 302.429 4.073.171 1.674.130 2.581.966 2.379.468 1.919.975 3.175.136 960.279
  C02KX01 Bosentan 1.732 14.543.753 230.666 11.619.959 3.387.873 3.214.197 3.550.532 1.977.445
  G04BE08 Tadalafil 10.862 1.717.608 422.081 1.331.018 678.421 1.226.658 944.308 889.780
  G04CB02 Dutasteride 309.590 5.329.077 1.426.025 885.158 969.977 238.151 979.966 131.971
  J05AB14 Valganciclovir 417.684 2.374.402 643.334 463.967 507.315 555.731 427.386 286.968
  J05AF06 Abacavir 69.991 515.850 179.259 326.416 165.595 219.579 21.329 278.620
  J05AF07 Tenofovirdisoproxil 748.840 5.742.338 1.332.471 1.202.031 609.159 382.360 620.191 231.464
  M01AB16 Aceclofenac 565 34.173 6.553 24.076 8.296 21.083 10.413 15.512
  R03AK07 Formoterol met budesonide 6.256.558 31.641.781 5.994.070 28.452.936 5.434.794 25.484.361 5.286.259 24.327.456
  R03BB04 Tiotropium 9.404.800 63.232.617 11.417.647 52.662.416 10.954.354 48.381.164 10.768.418 43.146.567
  S01EE04 Travoprost 417.558 2.750.038 927.139 1.266.410 1.260.824 332.586 1.124.598 166.216
  Totaal   17.940.610 131.954.807 24.253.374 100.816.354 26.356.076 81.975.845 26.908.535 72.412.278