Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2008 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2008 A06AH01 Methylnaltrexon 437.403 396.514 329.125 363.194 439.933 538.866 245.954 362.437 390.458 417.090 443.758 487.694
  A10BD07 Metformine met sitagliptine 1.995.264 2.274.358 2.175.189 2.078.912 1.984.916 1.843.399 1.771.470 1.774.196 1.763.440 1.722.929 1.672.287 1.355.335
  A10BD08 Metformine met vildagliptine 1.606.814 1.865.240 1.852.207 1.642.243 1.578.310 1.514.332 1.492.352 1.468.285 1.455.672 1.363.129 1.327.403 1.000.709
  A10BH02 Vildagliptine 2.017.620 2.274.555 2.117.618 1.881.160 1.721.144 1.598.868 1.473.849 1.457.244 1.431.073 1.229.921 1.121.646 1.052.660
  B01AE07 Dabigatranetexilaat 1.191.563 6.855.129 9.941.440 14.908.620 22.427.320 31.113.683 37.162.624 39.982.049 36.170.419 30.951.265 30.867.235 31.121.377
  B03XA03 Methoxypolyethyleenglycolepoetine beta 820.399 1.201.189 1.412.529 1.751.539 2.150.450 2.306.704 2.301.025 2.448.781 2.516.964 2.477.181 . .
  C02KX02 Ambrisentan 3.408.818 3.619.390 3.862.346 3.700.063 3.395.452 3.574.903 3.386.118 3.539.206 3.543.374 2.751.277 2.480.958 2.347.342
  C09BB04 Perindopril met amlodipine 1.467.772 1.451.072 1.418.294 1.378.290 1.370.778 1.304.436 1.247.368 1.236.281 1.090.732 817.768 858.338 675.508
  C09DB02 Olmesartan met amlodipine 708.596 718.255 704.301 706.584 712.879 670.350 579.654 523.964 492.211 458.731 470.394 336.552
  C09XA02 Aliskiren 2.917.802 2.505.806 2.201.762 2.052.078 1.929.928 1.749.108 1.639.542 1.918.044 1.767.202 1.619.004 1.755.222 1.684.752
  D10AF51 Clindamycine combinatiepreparaten 60.485 68.321 139.368 167.958 151.749 208.138 281.301 406.367 377.995 435.919 341.907 363.697
  G04BD11 Fesoterodine 1.714.149 1.833.689 1.745.986 1.542.911 1.477.142 1.373.487 1.273.756 1.274.488 1.247.126 1.217.789 1.155.700 941.314
  J05AJ01 Raltegravir 8.998.377 9.983.056 10.534.066 8.333.779 6.668.162 5.477.144 5.476.658 5.057.930 4.391.198 3.452.050 3.332.878 2.963.686
  J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz 36.653.383 36.585.859 34.191.513 29.156.293 23.884.823 18.346.439 10.593.139 6.470.358 3.484.276 2.495.608 916.351 409.754
  J05AX09 Maraviroc 1.040.765 1.151.150 1.084.037 1.037.089 965.200 839.934 766.603 742.586 711.011 615.040 570.526 560.406
  N04BC09 Rotigotine 1.245.908 1.392.549 1.560.967 1.923.733 2.129.850 2.316.002 2.401.170 2.520.634 2.571.971 2.573.642 2.640.855 2.727.490
  R01AD12 Fluticason (furoaat) 4.430.569 4.492.564 4.719.524 5.078.622 5.320.701 5.285.894 5.364.311 5.351.755 5.236.290 4.520.462 4.718.220 4.144.849
  S01AA26 Azitromycine 34.688 43.362 39.809 30.308 32.746 28.826 31.347 34.744 27.402 18.022 23.761 40.733
  S01BC10 Nepafenac 1.188.432 1.122.231 1.778.600 2.240.318 2.448.376 2.377.483 2.099.405 2.487.354 2.158.529 2.349.276 2.332.615 3.137.392
  Totaal 71.938.808 79.834.288 81.808.679 79.973.695 80.789.860 82.467.996 79.587.645 79.056.703 70.827.342 61.486.102 57.030.053 55.351.248