Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2008 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2008 A06AH01 Methylnaltrexon 437.403 396.514 329.125 363.194 439.933 538.866 245.954 362.437 390.452 417.090 442.063
  A10BD07 Metformine met sitagliptine 1.995.264 2.274.358 2.175.189 2.078.912 1.984.916 1.843.399 1.771.470 1.774.196 1.763.728 1.722.929 1.666.775
  A10BD08 Metformine met vildagliptine 1.606.814 1.865.240 1.852.207 1.642.243 1.578.310 1.514.332 1.492.352 1.468.285 1.455.441 1.363.129 1.323.122
  A10BH02 Vildagliptine 2.017.620 2.274.555 2.117.618 1.881.160 1.721.144 1.598.868 1.473.849 1.457.244 1.430.987 1.229.921 1.118.254
  B01AE07 Dabigatranetexilaat 1.191.563 6.855.129 9.941.440 14.908.620 22.427.320 31.113.683 37.162.624 39.982.049 36.107.317 30.951.265 30.745.213
  B03XA03 Methoxypolyethyleenglycolepoetine beta 820.399 1.201.189 1.412.529 1.751.539 2.150.450 2.306.704 2.301.025 2.448.781 2.515.469 2.477.181 .
  C02KX02 Ambrisentan 3.408.818 3.619.390 3.862.346 3.700.063 3.395.452 3.574.903 3.386.118 3.539.206 3.541.200 2.751.277 2.477.921
  C09BB04 Perindopril met amlodipine 1.467.772 1.451.072 1.418.294 1.378.290 1.370.778 1.304.436 1.247.368 1.236.281 1.090.305 817.768 852.892
  C09DB02 Olmesartan met amlodipine 708.596 718.255 704.301 706.584 712.879 670.350 579.654 523.964 492.150 458.731 468.606
  C09XA02 Aliskiren 2.917.802 2.505.806 2.201.762 2.052.078 1.929.928 1.749.108 1.639.542 1.918.044 1.766.840 1.619.004 1.747.723
  D10AF51 Clindamycine combinatiepreparaten 60.485 68.321 139.368 167.958 151.749 208.138 281.301 406.367 405.770 435.919 344.212
  G04BD11 Fesoterodine 1.714.149 1.833.689 1.745.986 1.542.911 1.477.142 1.373.487 1.273.756 1.274.488 1.245.500 1.217.789 1.151.667
  J05AJ01 Raltegravir 7.228.302 8.941.350 9.726.229 7.824.457 6.576.164 5.474.496 5.476.658 5.057.930 4.389.771 3.452.050 3.326.688
  J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz 36.653.383 36.585.859 34.191.513 29.156.293 23.884.823 18.346.439 10.593.139 6.470.358 3.486.448 2.495.608 911.986
  J05AX09 Maraviroc 1.040.765 1.151.150 1.084.037 1.037.089 965.200 839.934 766.603 742.586 710.148 615.040 569.018
  N04BC09 Rotigotine 1.245.908 1.392.549 1.560.967 1.923.733 2.129.850 2.316.002 2.401.170 2.520.634 2.572.473 2.573.642 2.636.057
  R01AD12 Fluticason (furoaat) 4.430.569 4.492.564 4.719.524 5.078.622 5.320.701 5.285.894 5.364.311 5.351.755 5.235.138 4.520.462 4.704.901
  S01AA26 Azitromycine 34.688 43.362 39.809 30.308 32.746 28.826 31.347 34.744 27.407 18.022 23.707
  S01BC10 Nepafenac 1.188.432 1.122.231 1.778.600 2.240.318 2.448.376 2.377.483 2.099.405 2.487.354 2.156.452 2.349.276 2.324.143
  Totaal 70.168.732 78.792.582 81.000.843 79.464.373 80.697.862 82.465.348 79.587.645 79.056.703 70.782.997 61.486.102 56.834.945