Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2010 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2010 A10BH03 Saxagliptine 958.273 970.326 835.570 681.343 580.855 484.411 416.146 391.217 350.168 298.165 270.095 231.990
  A16AX03 Fenylboterzuur 82.412 279.244 289.232 363.829 321.321 419.953 388.798 219.774 209.283 187.922 213.222 147.649
  B02BX05 Eltrombopag 1.292.764 1.557.411 1.955.796 3.011.785 4.594.655 5.998.074 7.462.918 9.773.632 11.898.106 13.246.049 16.713.106 19.155.987
  C09DX01 Valsartan met amlodipine en hydrochloorthiazide 1.892.990 2.090.913 2.205.057 2.239.672 2.264.510 2.333.779 2.329.172 2.281.788 2.239.063 2.130.515 2.128.632 1.868.014
  G04BX15 Pentosanpolysulfaatnatrium 17.291 13.941 15.602 4.171 . . . . 146.504 606.637 751.632 865.651
  G04CA52 Tamsulosine met dutasteride 5.279.895 6.647.860 7.594.901 7.919.031 8.118.837 8.698.450 9.043.457 9.084.230 7.295.063 3.223.316 2.267.793 2.035.423
  M05BB05 Alendroninezuur met calcium en colecalciferol seq. prep. 532.425 1.158.032 1.606.331 1.716.681 1.665.644 1.631.626 1.568.490 1.358.909 190.651 2.772 228 .
  N06AX22 Agomelatine 2.108.899 1.840.483 1.551.392 1.302.333 1.074.427 941.845 855.276 677.554 507.438 431.794 428.948 334.563
  N07BC01 Buprenorfine 59.473 30.805 44.823 36.458 50.436 21.824 28.755 42.094 60.465 58.272 87.709 110.971
  R03AC18 Indacaterol 3.106.597 3.435.366 3.289.935 2.999.022 2.526.690 1.955.005 1.637.420 1.380.227 1.161.968 940.078 822.880 677.066
  S01EE05 Tafluprost 2.011.432 2.459.481 2.356.359 2.192.281 2.089.420 1.924.963 1.878.803 1.890.174 1.780.048 1.558.510 1.602.085 1.584.619
  Totaal 17.342.452 20.483.862 21.744.998 22.466.605 23.286.796 24.409.931 25.609.234 27.099.599 25.838.757 22.684.029 25.286.329 27.011.932