Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2012 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2012 A10BD11 Metformine met linagliptine 718 19.940 38.983 53.962 60.149 63.208 73.744 83.786 94.521 101.307 106.056
  A10BH05 Linagliptine 526.965 1.460.409 1.718.649 2.051.612 2.308.785 2.364.303 2.479.013 2.905.308 3.279.814 3.248.786 3.416.734
  B01AF02 Apixaban 2.654 193.280 2.035.484 7.835.703 17.148.379 31.311.176 46.041.287 61.322.576 76.708.910 93.343.024 113.391.304
  G03AA14 Estradiol met nomegestrol 17.566 51.689 56.968 54.584 55.027 51.818 57.746 29.757 4.008 30.096 46.415
  J05AG05 Rilpivirine 76.688 148.190 280.256 277.323 254.597 289.984 313.954 295.315 270.419 392.024 1.170.275
  J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine 2.548.969 10.915.363 16.177.238 15.577.126 13.962.095 9.621.297 7.356.891 6.008.340 4.926.753 2.969.786 2.191.589
  L04AA27 Fingolimod 2.973.014 9.885.529 18.239.366 21.522.342 22.922.694 24.380.432 27.140.831 27.466.108 25.303.771 25.289.722 23.853.106
  N07XX08 Tafamidis 94.524 700.098 876.787 921.278 1.471.426 1.999.551 2.514.681 3.486.909 3.879.462 3.545.545 26.855.264
  R03AK11 Formoterol met fluticason 84.816 915.779 1.386.189 1.868.130 2.390.466 2.460.153 2.402.422 2.241.551 2.036.312 1.872.109 1.981.335
  Totaal 6.325.915 24.290.277 40.809.921 50.162.059 60.573.617 72.541.922 88.380.569 103.839.650 116.503.970 130.792.399 173.012.077