Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2018 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2018 2019 2020 2021 2022
2018 A10BJ06 Semaglutide 380.019 9.289.754 24.153.135 36.169.031 54.934.490
  A12CC06 Magnesiumlactaat 7.352 9.993 12.176 16.426 23.589
  A16AX09 Glycerolfenylbutyraat 96.581 442.254 592.698 678.478 960.519
  A16AX15 Telotristat 28.596 226.893 307.987 328.794 391.056
  D10AD53 Adapaleen combinatiepreparaten 15.195 51.226 66.732 67.738 60.981
  J02AC05 Isavuconazol 76.468 834.372 1.023.989 842.773 1.402.521
  J05AP56 Sofosbuvir met velpatasvir en voxilaprevir 511.836 729.293 299.296 436.334 548.235
  J05AP57 Glecaprevir met pibrentasvir 10.556.182 9.726.278 7.322.959 7.589.241 6.150.534
  J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir 866.363 15.884.773 24.907.866 28.509.178 34.595.355
  J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine 131.168 720.199 1.043.086 1.172.505 1.301.857
  L04AA40 Cladribine 2.290.508 4.652.954 3.939.497 5.276.482 10.281.372
  N05AX15 Cariprazine 4.180 151.146 338.964 376.650 473.400
  R03AL08 Vilanterol met umeclidiniumbromide en fluticasonfuroaat 819.442 2.222.479 2.607.967 2.966.328 3.341.714
  R03DX07 Roflumilast 7.386 85.040 174.796 182.355 199.989
  Totaal 15.791.275 45.026.652 66.791.149 84.612.313 114.665.612