Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2020 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2020 2021 2022
2020 A16AB13 Asfotase alfa 142.491 1.125.890 1.411.260
  A16AX12 Trientine 519.332 1.529.197 1.670.625
  C10BA06 Rosuvastatine met ezetimib 20.639 54.590 103.024
  D10AD06 Trifaroteen 7.178 38.041 40.918
  G03DB08 Dienogest 2.631 7.986 21.140
  J07AH09 Meningokok b multicomponentvaccin 68.796 76.021 66.939
  L04AA38 Ozanimod 1.441 1.240.914 4.766.005
  R03AL07 Formoterol met glycopyrroniumbromide 182.760 866.112 1.950.130
  R03AL12 Indacaterol met glycopyrroniumbromide en mometason 1.014 58.668 131.197
  Totaal 946.282 4.997.419 10.161.239