Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2020 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2020 2021 2022 2023
2020 A16AB13 Asfotase alfa 142.491 1.125.890 1.459.643 279.570
  A16AX12 Trientine 519.332 1.529.197 1.671.402 1.596.526
  C10BA06 Rosuvastatine met ezetimib 20.720 54.590 103.054 188.687
  D10AD06 Trifaroteen 7.163 38.041 40.873 35.972
  G03DB08 Dienogest 2.408 7.986 20.936 51.484
  J07AH09 Meningokok b multicomponentvaccin 68.917 76.021 67.631 86.498
  L04AE02 Immunosuppressiva 1.441 1.240.914 4.921.528 6.270.725
  R03AL07 Formoterol met glycopyrroniumbromide 182.843 866.112 1.953.885 3.398.531
  R03AL12 Indacaterol met glycopyrroniumbromide en mometason 1.014 58.668 131.616 194.811
  Totaal 946.330 4.997.419 10.370.568 12.102.804