Het aantal gebruikers van ADHD-middelen per zorgkantoorregio in 2020

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
  • Gemiddeld = 12,7 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden
  • Naar het meerjarenoverzicht met het aantal gebruikers van ADHD-middelen: klik hier
Choropleth map of ctg