Het aantal gebruikers van Pijnstillers per zorgkantoorregio in 2023

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
  • Gemiddeld = 150,7 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden
  • Naar het meerjarenoverzicht met het aantal gebruikers van Pijnstillers: klik hier
Choropleth map of ctg