Aantal gebruikers (1 = 1.000) 2017-2021 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A Maagdarmkanaal en metabolisme 4.292 4.400 4.363 4.296 4.416
B Bloed en bloedvormende organen 2.240 2.276 2.303 2.277 2.333
C Hartvaatstelsel 3.764 3.772 3.790 3.754 3.787
D Dermatologica 3.371 3.444 3.401 3.181 3.224
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 1.239 1.264 1.270 1.213 1.219
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 1.335 1.365 1.391 1.281 1.304
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 3.674 3.737 3.617 3.095 3.018
L Oncolytica en immunomodulantia 306 320 337 343 358
M Skeletspierstelsel 2.658 2.620 2.546 2.316 2.333
N Zenuwstelsel 2.943 2.987 2.870 2.829 2.890
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 200 202 202 187 201
R Ademhalingsstelsel 3.512 3.656 3.649 3.354 3.374
S Zintuiglijke organen 2.071 2.122 2.135 1.981 2.009
V Diverse middelen 34 36 39 40 42
X Geen ATC-code 356 305 336 292 349
Y Niet ingevuld 26 25 26 27 29
Totaal * 11.383 11.570 11.568 11.130 11.225

Trendbreuk Gebruikers

In 2020 brak COVID-19 uit. Dit heeft effect op het geneesmiddelengebruik. Door de getroffen maatregelen is vooral het aantal gebruikers van middelen voor kortdurend gebruik gedaald. Dit is terug te zien bij de ATC-codes die beginnen met een J, M en R.