Aantal gebruikers (1 = 1.000) 2018-2022 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A Maagdarmkanaal en metabolisme 4.400 4.375 4.296 4.404 4.498
B Bloed en bloedvormende organen 2.276 2.304 2.277 2.325 2.391
C Hartvaatstelsel 3.772 3.796 3.754 3.774 3.843
D Dermatologica 3.444 3.403 3.181 3.217 3.344
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 1.264 1.274 1.213 1.216 1.216
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 1.365 1.392 1.281 1.301 1.373
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 3.737 3.620 3.095 3.015 3.471
L Oncolytica en immunomodulantia 320 337 343 357 364
M Skeletspierstelsel 2.620 2.551 2.316 2.331 2.391
N Zenuwstelsel 2.987 2.875 2.829 2.882 2.983
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 202 202 187 201 231
R Ademhalingsstelsel 3.656 3.656 3.354 3.368 3.617
S Zintuiglijke organen 2.122 2.138 1.981 2.005 2.067
V Diverse middelen 36 39 40 41 43
X Geen ATC-code 305 336 292 349 328
Z Niet van toepassing 25 26 27 29 32
Totaal * 11.570 11.568 11.130 11.190 11.591

Trendbreuk Gebruikers

In 2020 brak COVID-19 uit. Dit heeft effect op het geneesmiddelengebruik. Door de getroffen maatregelen is vooral het aantal gebruikers van middelen voor kortdurend gebruik gedaald. Dit is terug te zien bij de ATC-codes die beginnen met een J, M en R.