Verklarende factoren kostenontwikkeling WMG geneesmiddelen

  • Kosten in miljoenen euro's
  2016 2017 2018 2019 2020
Basisvergoeding WMG geneesmiddelen 2.919 2.894 2.997 3.088 3.114
Mutatie Basisvergoeding WMG (t.o.v. vorig jaar) . -25 103 91 26
- Nieuwe geneesmiddelen GVS 128 22 181 50 54
- Patentverlies/preferentiebleid/WGP -29 -39 -75 -30 -13
- Overig . -8 -3 71 -15