Verklarende factoren kostenontwikkeling WMG geneesmiddelen

  • Kosten in miloenen euro's
  2016 2017 2018 2019
Basisvergoeding WMG geneesmiddelen 2.919 2.890 2.994 3.088
Mutatie Basisvergoeding WMG (t.o.v. vorig jaar) 77 -29 104 94
- Nieuwe geneesmiddelen GVS 128 20 168 52
- Patentverlies/preferentiebleid/WGP -16 -26 -71 -28
- Overig -35 -23 7 70

Toelichting:

De basisvergoeding van WMG geneesmiddelen is in 2019 met € 94 miljoen gestegen. De nieuwe, veelal duurdere geneesmiddelen in het GVS, dragen met € 52,4 miljoen bij aan de stijging van de kosten. Deze stijging wordt voor een deel (meer dan € 24 miljoen) veroorzaakt door twee in 2018 nieuw in het GVS opgenomen geneesmiddelen. Het bloedglucose verlagende middel semaglutide (Ozempic ®) voor patiënten met diabetes type 2. En het antivirale combinatiepreparaat voor hiv-infecties: emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir (Biktarvy ®).

Als gevolg van de prijsdruk door patentverlies/preferentiebeleid en de WGP dalen de uitgaven voor geneesmiddelen in 2019 met slechts  € 28,4 miljoen. Dit zijn de geneesmiddelen waarvan sinds 2015 voor het eerst ook generieke varianten beschikbaar zijn. Deze daling wordt  voor een substantieel deel (€ 10 miljoen) veroorzaakt door patentverlies van de cholesterolverlager rosuvastatine (Crestor ®).