Intramurale dure en weesgeneesmiddelen, 2015-2019

  • Voorlopige cijfers Zvw
  Vergoeding (1=1.000)
  2015 2016 2017 2018 2019
Groep  
Oncolytica 732.717 830.378 953.029 1.089.270 1.310.846
Biologicals 693.343 694.924 677.753 711.420 604.677
Stofwisselingsstoornissen 93.784 94.020 93.046 100.774 111.126
Immunoglobulinen 42.263 42.606 39.461 41.941 45.158
Groeistoornissen 41.313 37.048 35.570 32.445 27.129
Stollingsfactoren 130.348 131.849 138.571 129.663 115.444
Overige Add-ons 99.865 130.397 157.750 198.185 246.657
Nog te betalen/verrekenen* -61.242 -80.520 -49.152 -64.717 -62.469
Totaal 1.772.391 1.880.701 2.046.028 2.238.980 2.398.568

Toelichting:

De totale uitgaven voor de intramurale dure geneesmiddelen zijn in 2019 met 7% gestegen naar 2,40 miljard euro. De stijging is lager dan verwacht op basis van de informatie over voorgaande jaren. Deze lagere stijging wordt veroorzaakt door de kostenontwikkeling van de groep van biologicals, met name de kosten van de middelen die in 2012 zijn overgeheveld, zoals: infliximab, adalimumab en etanercept. Ten opzicht van 2018 is het aantal gebruikers van deze middelen toegenomen, terwijl de kosten zijn gedaald. De oorzaak hiervoor moeten we zoeken in de komst van biosimilars, die goedkoper zijn. Het verklaart ook waarom de aanpassing van de BTW naar 9% “onzichtbaar” lijkt.