Top 10: Generieke geneesmiddelen o.b.v de vergoeding in 2019

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  • (1=1.000)
  2015 2016 2017 2018 2019
Rang
2019
ATC-code (*)   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek
1 A11CC05 Colecalciferol 3 0% 3.202 16% 5.706 33% 10.752 57% 20.571 74%
2 A06AD65 Macrogol combinatiepreparaten 17.948 72% 18.977 75% 14.724 71% 15.607 72% 16.951 74%
3 C07AB02 Metoprolol 11.178 85% 10.122 84% 10.293 85% 11.151 89% 11.905 91%
4 N06BA04 Methylfenidaat 6.686 51% 7.357 56% 8.347 62% 9.164 64% 10.428 54%
5 A02BC02 Pantoprazol 6.366 90% 5.546 90% 5.922 91% 11.631 96% 10.175 96%
6 R05DA04 Codeine 4.467 100% 6.301 100% 6.798 100% 9.643 100% 10.059 83%
7 L04AX03 Methotrexaat 5.535 67% 9.870 57% 9.774 45% 9.561 43% 9.416 43%
8 R03BB04 Tiotropium     1.635 2% 9.405 12% 11.413 16% 18.650 30%
9 A10BA02 Metformine 8.357 100% 8.356 100% 8.488 100% 8.699 100% 8.990 99%
10 C10AA05 Atorvastatine 8.834 96% 8.547 97% 7.576 97% 8.458 98% 8.844 98%
  Overige generieken 377.976   392.606   407.037   454.654   478.010  
  Totaal 447.350   472.518   494.070   560.733   603.999