Top 10: Generieke geneesmiddelen o.b.v de vergoeding in 2020

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  • (1=1.000)
  2016 2017 2018 2019 2020
Rang
2020
ATC-code (*)   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek
1 A11CC05 Colecalciferol 3.202 16% 5.705 33% 10.753 57% 20.578 74% 22.740 75%
2 A06AD65 Macrogol combinatiepreparaten 18.977 75% 14.723 71% 15.625 72% 16.959 74% 16.987 74%
3 C07AB02 Metoprolol 10.122 84% 10.318 85% 11.151 89% 11.909 91% 12.900 92%
4 A02BC02 Pantoprazol 5.546 90% 5.922 91% 11.664 96% 10.180 96% 12.004 97%
5 N06BA04 Methylfenidaat 7.357 56% 8.350 62% 9.167 64% 10.433 54% 10.830 58%
6 R03BB04 Tiotropium 1.635 2% 9.405 13% 11.414 18% 10.931 19% 10.709 20%
7 C10AA05 Atorvastatine 8.547 97% 7.593 97% 8.473 98% 8.847 98% 9.897 99%
8 A10BA02 Metformine 8.356 100% 8.526 100% 8.700 100% 8.993 99% 9.893 98%
9 A02BC01 Omeprazol 7.994 58% 8.787 63% 9.128 66% 8.749 66% 9.254 63%
10 L04AX03 Methotrexaat 9.870 48% 9.774 44% 9.562 43% 9.420 43% 9.251 43%
  Overige generieken 389.733   403.584   452.548   496.564   521.267  
  Totaal 471.338   492.686   558.184   613.563   645.734