Het aantal gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen per zorgkantoorregio in 2019

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
  • Gemiddeld = 26,8 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden
  • Naar het meerjarenoverzicht met het aantal gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen: klik hier
Choropleth map of ctg