Het aantal gebruikers van HIV-middelen, 2003 - 2019

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ATC-code  
J05AE01 Saquinavir 365 258 231 229 233 242 227 193 153 123 100 77 56 39 30 22 13
J05AE02 Indinavir 330 196 130 71 41 21 15 9 10 9 8 7 7 4 4 2 .
J05AE03 Ritonavir 626 801 1.079 1.184 1.351 1.692 2.138 2.884 3.585 4.229 4.732 5.097 4.859 3.844 3.107 2.515 1.881
J05AE07 Fosamprenavir . 41 75 75 86 75 88 59 50 51 40 31 19 12 8 5 3
J05AE08 Atazanavir . 474 921 1.130 1.262 1.504 1.777 2.046 2.236 2.315 2.303 2.264 1.906 1.440 1.104 869 647
J05AE10 Darunavir . . . . 94 250 430 1.031 1.650 2.218 2.758 3.213 3.152 2.550 2.162 1.790 1.363
J05AF01 Zidovudine 299 320 314 209 182 181 162 164 152 148 105 66 53 50 30 40 26
J05AF02 Didanosine 1.152 1.111 991 734 634 532 410 304 213 156 116 85 60 42 32 2 .
J05AF04 Stavudine 1.480 1.034 679 287 168 109 61 44 19 12 6 5 3 3 3 . .
J05AF05 Lamivudine 3.272 3.579 3.785 3.832 3.299 2.841 2.135 1.750 1.544 1.384 1.168 1.092 1.066 1.138 1.213 965 767
J05AF06 Abacavir 670 638 593 343 274 258 259 241 252 282 272 294 317 303 294 267 232
J05AF07 Tenofovirdisoproxil 1.541 2.300 3.095 3.706 2.765 2.316 1.917 1.758 1.810 1.932 2.010 2.065 2.149 2.353 2.511 2.323 2.247
J05AF09 Emtricitabine . 107 479 750 227 59 32 39 47 56 38 50 59 67 51 38 34
J05AF13 Tenofoviralafenamide . . . . . . . . . . . . . . 59 203 415
J05AG01 Nevirapine 2.602 2.731 2.742 2.713 2.732 2.930 3.107 3.351 3.494 3.732 3.796 3.684 3.500 3.154 3.012 2.889 2.678
J05AG03 Efavirenz 1.487 1.784 2.141 2.398 2.813 3.235 2.110 1.741 1.463 1.316 1.100 941 770 613 517 422 389
J05AG04 Etravirine . . . . . . 184 239 253 266 256 273 264 235 200 169 149
J05AG05 Rilpivirine . . . . . . . . . 73 88 121 118 105 115 138 129
J05AG06 Doravirine . . . . . . . . . . . . . . . . 16
J05AR01 Zidovudine met lamivudine 3.109 3.219 3.140 2.874 2.616 2.246 1.948 1.697 1.491 1.346 1.171 969 643 407 290 231 178
J05AR02 Lamivudine met abacavir . . 399 715 982 1.127 1.256 1.330 1.337 1.602 1.813 2.039 1.882 1.620 1.450 1.332 1.190
J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine . . . 721 2.874 4.180 4.472 5.265 5.988 6.920 7.311 7.512 7.877 7.270 5.981 6.236 6.126
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir 939 983 999 796 712 589 448 360 277 242 187 156 96 52 29 18 16
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz . . . . . 1.677 3.033 3.790 4.094 4.280 4.209 3.943 3.463 2.847 2.361 1.991 1.718
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine . . . . . . . . . 692 1.501 2.000 1.910 1.690 1.349 1.010 820
J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en cobicistat . . . . . . . . . . 61 836 1.498 1.605 1.093 927 782
J05AR10 Lopinavir met ritonavir 92 83 84 77 118 201 330 428 1.214 1.581 1.320 1.060 767 464 315 229 166
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir . . . . . . . . . . . 281 2.433 3.338 3.640 3.827 3.581
J05AR14 Darunavir met cobicistat . . . . . . . . . . . . 508 898 1.074 1.073 935
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide . . . . . . . . . . . . . 559 1.981 2.339 2.232
J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir cobicista . . . . . . . . . . . . . 1.703 3.039 3.615 3.372
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine . . . . . . . . . . . . . 158 839 1.159 1.256
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir . . . . . . . . . . . . . . . 381 2.336
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine . . . . . . . . . . . . . . . 47 115
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat . . . . . . . . . . . . . . 58 913 1.315
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine . . . . . . . . . . . . . . . . 198
J05AR Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten . . . . . . . . . . . . . . . . 257
J05AX07 Enfuvirtide 36 76 89 84 79 54 19 12 10 13 4 4 2 1 . . .
J05AX08 Raltegravir . . . . . 377 626 894 1.061 1.280 1.455 1.642 1.327 1.102 978 958 870
J05AX09 Maraviroc . . . . . 45 71 93 116 140 149 147 133 130 120 110 97
J05AX12 Dolutegravir . . . . . . . . . . . 480 1.864 2.544 2.902 3.353 3.622
Totaal * 6.581 7.198 7.855 8.219 8.852 9.858 11.316 12.801 14.266 16.134 17.548 18.931 20.306 21.240 22.432 24.719 26.061