Het aantal gebruikers van HIV-middelen, 2003 - 2018

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ATC-code  
J05AE01 Saquinavir 365 258 231 229 233 242 227 193 153 123 100 77 56 40 30 22
J05AE02 Indinavir 330 196 130 70 41 21 15 9 10 9 8 7 7 4 4 2
J05AE03 Ritonavir 626 801 1.078 1.182 1.352 1.691 2.138 2.886 3.586 4.230 4.733 5.099 4.859 3.908 3.106 2.515
J05AE07 Fosamprenavir . 41 75 75 86 75 88 59 50 51 40 31 19 12 8 5
J05AE08 Atazanavir . 474 921 1.129 1.263 1.504 1.777 2.046 2.235 2.314 2.302 2.264 1.905 1.469 1.104 869
J05AE09 Tipranavir . . . 43 43 28 12 9 6 4 3 1 . . . .
J05AE10 Darunavir . . . . 94 250 430 1.031 1.650 2.219 2.757 3.213 3.152 2.592 2.161 1.790
J05AE11 Proteaseremmers . . . . . . . . . 207 177 42 1 . . .
J05AE12 Proteaseremmers . . . . . . . . . 198 194 43 17 . . .
J05AF01 Zidovudine 300 319 314 209 182 181 162 164 152 148 105 66 53 51 30 40
J05AF02 Didanosine 1.153 1.110 992 737 637 534 411 304 213 156 116 85 60 42 32 2
J05AF04 Stavudine 1.485 1.037 685 288 168 110 61 44 19 12 6 5 3 3 3 .
J05AF05 Lamivudine 3.277 3.578 3.784 3.831 3.302 2.840 2.136 1.750 1.543 1.383 1.168 1.092 1.065 1.172 1.211 965
J05AF06 Abacavir 670 638 593 343 274 258 259 241 252 282 272 294 317 312 294 267
J05AF07 Tenofovirdisoproxil 1.541 2.300 3.094 3.704 2.770 2.317 1.917 1.758 1.810 1.931 2.009 2.065 2.149 2.405 2.510 2.327
J05AF09 Emtricitabine . 107 479 750 227 59 32 39 47 56 38 50 59 66 51 38
J05AF13 Tenofoviralafenamide . . . . . . . . . . . . . . . 203
J05AG01 Nevirapine 2.602 2.731 2.742 2.715 2.735 2.931 3.108 3.351 3.494 3.731 3.796 3.686 3.503 3.243 3.013 2.891
J05AG03 Efavirenz 1.488 1.783 2.141 2.400 2.817 3.235 2.110 1.741 1.462 1.316 1.100 942 770 621 516 422
J05AG04 Etravirine . . . . . . 184 239 253 266 256 273 264 235 200 169
J05AG05 Rilpivirine . . . . . . . . . 73 88 121 118 109 115 138
J05AR01 Zidovudine met lamivudine 3.117 3.219 3.140 2.872 2.621 2.246 1.949 1.697 1.490 1.345 1.171 972 646 423 291 231
J05AR02 Lamivudine met abacavir . . 399 714 983 1.127 1.257 1.330 1.337 1.601 1.813 2.040 1.881 1.670 1.450 1.333
J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine . . . 721 2.876 4.181 4.474 5.265 5.987 6.917 7.310 7.513 7.876 7.401 5.979 6.245
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir 940 983 999 796 713 589 449 360 277 242 187 156 96 52 29 18
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz . . . . . 1.678 3.034 3.789 4.094 4.278 4.208 3.943 3.462 2.903 2.360 1.989
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine . . . . . . . . . 692 1.501 2.001 1.910 1.747 1.349 1.010
J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en cobicistat . . . . . . . . . . 61 836 1.498 1.616 1.092 927
J05AR10 Lopinavir met ritonavir 1.714 1.911 1.857 1.792 2.136 2.214 2.170 1.972 1.695 1.582 1.320 1.060 767 478 315 229
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir . . . . . . . . . . . 281 2.433 3.360 3.638 3.827
J05AR14 Darunavir met cobicistat . . . . . . . . . . . . 508 903 1.074 .
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide . . . . . . . . . . . . . 563 1.980 2.339
J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir cobicista . . . . . . . . . . . . . 1.711 3.038 3.616
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine . . . . . . . . . . . . . 158 839 1.159
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir . . . . . . . . . . . . . . . .
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine . . . . . . . . . . . . . . . .
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat . . . . . . . . . . . . . . . .
J05AX07 Enfuvirtide 36 76 89 84 79 54 19 12 10 13 4 4 2 1 . .
J05AX08 Raltegravir . . . . . 377 626 894 1.061 1.280 1.455 1.642 1.327 1.114 978 958
J05AX09 Maraviroc . . . . . 45 71 93 116 140 150 147 133 132 119 110
J05AX12 Dolutegravir . . . . . . . . . . . 481 1.864 2.601 2.901 3.353
J05AX Overige antivirale middelen . . . . . . . . . . . . . . . 318
Totaal * 7.203 7.894 8.524 8.877 9.677 10.705 12.168 13.578 14.681 16.501 17.867 18.995 20.307 21.597 22.432 24.786