Het aantal gebruikers van antipsychotica per zorgkantoorregio in 2020

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
  • Gemiddeld = 20,2 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden
  • Naar het meerjarenoverzicht met het aantal gebruikers van antipsychotica: klik hier
Choropleth map of ctg