Totale kosten (1 = 1.000) 2019-2023, per hulpmiddelencategorie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (alle verzekerden)
  2019 2020 2021 2022 2023
A Verzorgingsmiddelen 447.400 478.400 449.000 467.400 472.300
C Orthesen en schoenvoorzieningen 203.800 177.200 189.000 195.800 205.100
D Auditieve hulpmiddelen 165.700 166.700 155.600 170.100 173.600
E Visuele hulpmiddelen 41.400 41.400 43.900 47.600 51.800
F Diabeteshulpmiddelen 195.600 257.700 334.500 374.600 287.900
G Inrichtingselementen van woningen 112.100 110.700 114.800 113.500 118.300
H Transportondersteuners van bloed en lymfe 80.300 79.800 80.700 81.600 85.900
I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 148.100 151.100 162.300 170.200 180.800
J Prothesen 71.500 65.700 65.200 68.300 69.700
K Hulpm. voor communicatie informatie en signalering 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000
L Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 22.200 21.700 23.000 23.500 24.800
N Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 19.200 18.400 14.800 15.600 14.500
O Hulpmiddelen in verband met behandeling 33.500 34.200 33.200 32.700 34.300
R Hulpm. t.b.v. arm-hand-vingerfunctie 8.340 7.720 7.430 7.230 8.300
T Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden . 1 . . 0
U Hulpmiddelen voor thuisdialyse 1.620 1.500 1.550 1.140 800
V Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 60 88 130 63 57
Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd 2.930 1.830 9.790 1.830 2.630
Totaal 1.568.750 1.629.139 1.699.900 1.786.163 1.746.787
  • Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona (1 = 1.000), 2019-2023
  2019 2020 2021 2022 2023
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona . 39.409 2.181 . .
Totale kosten 1.568.750 1.668.548 1.702.081 1.786.163 1.746.787

Onvolledige data diabetes hulpmiddelen

In 2023 is de data over diabetes hulpmiddelen nog niet volledig. Hierdoor dient voorzichtig te worden omgegaan met het trekken van conclusies op basis van de data over 2023.