Totale kosten (1 = 1.000) 2014-2018, per hulpmiddelencategorie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2014 2015 2016 2017 2018
A Verzorgingsmiddelen 510.500 501.000 455.600 457.100 463.600
C Orthesen en schoenvoorzieningen 179.500 175.100 176.600 177.800 180.800
D Auditieve hulpmiddelen 176.000 203.100 141.000 136.900 149.100
E Visuele hulpmiddelen 32.900 33.100 34.000 36.600 37.400
F Diabeteshulpmiddelen 196.600 176.800 178.500 173.500 173.000
G Inrichtingselementen van woningen 87.800 91.000 100.000 100.800 101.500
H Transportondersteuners van bloed en lymfe 66.600 69.000 72.100 73.800 73.400
I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 103.800 115.000 121.900 127.900 136.600
J Prothesen 58.100 58.600 61.900 64.000 66.700
K Hulpm. voor communicatie informatie en signalering 12.400 13.000 12.200 13.100 13.800
L Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 15.100 15.200 20.700 21.500 19.500
N Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 15.300 15.600 16.600 17.000 17.900
O Hulpmiddelen in verband met behandeling 26.900 27.200 28.500 31.600 28.800
R Hulpm. t.b.v. arm-hand-vingerfunctie 6.870 8.150 7.480 7.690 8.040
T Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden 7 11 17 13 25
U Hulpmiddelen voor thuisdialyse 1.220 1.740 1.620 1.780 1.770
V Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 38 22 31 50 48
Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd 3.390 4.770 6.500 7.540 2.760
Totaal 1.493.025 1.508.393 1.435.248 1.448.673 1.474.743