Totale kosten (1 = 1.000) 2016-2020, per hulpmiddelencategorie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2016 2017 2018 2019 2020
A Verzorgingsmiddelen 455.600 457.100 466.000 444.800 471.300
C Orthesen en schoenvoorzieningen 176.600 177.800 181.800 203.100 173.500
D Auditieve hulpmiddelen 141.000 136.900 150.300 165.100 165.900
E Visuele hulpmiddelen 34.000 36.600 37.600 41.200 40.800
F Diabeteshulpmiddelen 178.500 173.500 173.100 194.000 254.300
G Inrichtingselementen van woningen 100.000 100.800 101.700 111.800 108.300
H Transportondersteuners van bloed en lymfe 72.100 73.800 74.800 80.400 78.500
I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 121.900 127.900 138.200 147.500 148.100
J Prothesen 61.900 64.000 67.200 71.100 64.400
K Hulpm. voor communicatie informatie en signalering 12.200 13.100 13.900 15.000 14.200
L Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 20.700 21.500 19.500 22.100 21.200
N Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 16.600 17.000 18.100 19.200 17.900
O Hulpmiddelen in verband met behandeling 28.500 31.600 30.000 33.900 32.800
R Hulpm. t.b.v. arm-hand-vingerfunctie 7.480 7.690 8.100 8.340 7.400
T Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden 17 13 25 . .
U Hulpmiddelen voor thuisdialyse 1.620 1.780 1.780 1.610 1.520
V Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 31 50 50 60 89
Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd 6.500 7.540 3.160 2.900 1.280
Totaal 1.435.248 1.448.673 1.485.315 1.562.110 1.601.489
  • Meerkosten en Continu├»teitsbijdrage Corona (1 = 1.000), 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona . . . . 44.383
Totale kosten 1.435.248 1.448.673 1.485.315 1.562.110 1.645.872