Totale kosten (1 = 1.000) 2015-2019, per hulpmiddelencategorie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (ruim 16 miljoen verzekerden)
  2015 2016 2017 2018 2019
A Verzorgingsmiddelen 501.000 455.600 457.100 466.000 442.300
C Orthesen en schoenvoorzieningen 175.100 176.600 177.800 181.800 204.800
D Auditieve hulpmiddelen 203.100 141.000 136.900 150.300 165.900
E Visuele hulpmiddelen 33.100 34.000 36.600 37.600 40.600
F Diabeteshulpmiddelen 176.800 178.500 173.500 173.100 189.700
G Inrichtingselementen van woningen 91.000 100.000 100.800 101.700 111.300
H Transportondersteuners van bloed en lymfe 69.000 72.100 73.800 74.800 80.700
I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 115.000 121.900 127.900 138.200 148.000
J Prothesen 58.600 61.900 64.000 67.200 70.800
K Hulpm. voor communicatie informatie en signalering 13.000 12.200 13.100 13.900 15.000
L Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 15.200 20.700 21.500 19.500 21.800
N Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 15.600 16.600 17.000 18.100 19.800
O Hulpmiddelen in verband met behandeling 27.200 28.500 31.600 30.000 36.500
R Hulpm. t.b.v. arm-hand-vingerfunctie 8.150 7.480 7.690 8.100 8.360
T Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden 11 17 13 25 .
U Hulpmiddelen voor thuisdialyse 1.740 1.620 1.780 1.780 1.610
V Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 22 31 50 50 57
Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd 4.770 6.500 7.540 3.160 5.330
Totaal 1.508.393 1.435.248 1.448.673 1.485.315 1.562.557