Wanneer we de cijfers over het gebruik van extramurale geneesmiddelen in de eerste helft van 2020 vergelijken met dezelfde periode in 2019, komen we tot de volgende resultaten:

  • De vergoeding voor extramurale geneesmiddelen is gestegen met 2,9%  naar 1,6 miljard euro.
  • Het gebruik van extramurale geneesmiddelen, uitgedrukt in aantal DDD’s, is gelijk gebleven. Zonder Covid19 zouden we een lichte stijging verwachten.
  • Het aantal uitgiftes is fors gedaald met 5,6%. Dit komt naast Covid19 ook door het beleid van de zorgverzekeraars om minder weekuitgiften te vergoeden.
  • De prijs van extramurale geneesmiddelen, uitgedrukt in de vergoeding per DDD, is met 2,9% gestegen naar 0,36 per DDD. Omdat er in de eerste helft van 2020 geen volumestijging was, is de prijsstijging gelijk aan de stijging van de totale vergoeding voor extramurale geneesmiddelen.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2020 in de tabel met kwartaalcijfers in het besloten gedeelte van de GIPdatabank.

Grootste stijgers en dalers

Ten opzichte van het eerste half jaar van 2019 is Ivacaftor de grootste stijger in vergoeding in het eerste half jaar van 2020. De vergoeding aan dit geneesmiddelen is gestegen van 5,1 miljoen euro naar 20 miljoen euro. Hier staat tegenover dat het geneesmiddel Orkambi (Ivacaftor met Lumacaftor) de grootste daler is in het eerste half jaar van 2020. Ten opzichte van het eerste half jaar van 2019, daalt de vergoeding van 42 miljoen naar 21 miljoen euro. Beide geneesmiddelen worden gebruikt bij de behandeling van cystische fibrose. Hier lijkt dus sprake te zijn van een verschuiving in het gebruik van Orkambi naar Ivacaftor.

De vergoeding voor de antistollingsmiddelen Apixaban en Rivaroxaban blijft ook in 2020 stijgen ten opzichte van het eerste half jaar van 2019. Voor beide middelen is de vergoeding met 7 miljoen toegenomen.

Kijk voor meer informatie over de grootste stijgers en dalers bij de rapportages ‘Top 25 stijgers kwartaal’ en ‘Top 25 dalers kwartaal’ in het besloten gedeelte van de GIPdatabank.

Nieuwe geneesmiddelen

Er zijn in het eerste half jaar van 2020 een aantal nieuwe middelen op de markt gekomen. Het meest opvallende nieuwe geneesmiddel is Lamivudine met Dolutegravir. Dit antiretrovirale combinatiepreparaat, wat gebruikt wordt bij het behandelen van HIV-infecties, heeft in het eerste half jaar een vergoeding van 2,2 miljoen euro.

Kijk voor meer informatie over nieuwe geneesmiddelen bij de rapportage ‘Nieuwe geneesmiddelen kwartaal’ in het besloten gedeelte van de GIPdatabank.

 

Hulpmiddelen

Algemene ontwikkelingen

In vergelijking met de eerste helft van 2019 stijgen de totale uitgaven aan extramurale hulpmiddelenzorg in de eerste zes maanden van 2020 met ruim 1% naar 743 miljoen euro. Gemiddeld blijft het aantal gebruikers ongeveer gelijk en ook de gemiddelde kosten per gebruiker blijven in de eerste helft van 2020 ongeveer op hetzelfde niveau in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Log in en kijk naar de kwartaalcijfers voor een compleet beeld van alle ontwikkelingen in de hulpmiddelenzorg per kwartaal in de periode 2017 – eerste helft 2020. 

Gehoorhulpmiddelen

De kosten van de categorie hoortoestellen dalen in het eerste half jaar van 2020 met 14% naar totaal €50 miljoen ten opzichte van de uitgaven in de eerste zes maanden van 2019. Omdat de gemiddelde kosten per gebruiker nauwelijks toenemen (1%), wordt deze daling van de uitgaven vooral veroorzaakt door een daling van het gemiddeld aantal gebruikers van hoortoestellen (-15%) in de eerste helft van 2020.

Kwaliteitskader hulpmiddelenzorg

Het Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg is een kwaliteitsstandaard uit het Register van Zorginstituut Nederland, waarin staat hoe de keuze van het juiste hulpmiddel voor een patiënt tot stand hoort te komen. Het geeft zorgverzekeraars houvast bij de zorginkoop en patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop aanspreken. In 2017 zijn het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg drie aparte modules voor hulpmiddelenzorg bij stoma, continentie en diabetes opgenomen.

Hulpmiddelenzorg bij stoma

Voor wat betreft de voorzieningen voor stomapatiënten stijgen de kosten per gebruiker in de eerste helft van 2020 met 4%. Het gemiddeld aantal gebruikers neemt met 1% toe waardoor de uitgaven aan voorzieningen voor mensen met een stoma met 5% stijgen naar ruim €55 miljoen in de eerste helft van 2020.

Hulpmiddelenzorg bij incontinentie

Ook de uitgaven aan incontinentiematerialen stijgen in de eerste zes maanden van 2020 met 5% naar totaal €73 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal gebruikers met 8%, in combinatie met een daling van de kosten per gebruiker met -2% in vergelijking met de eerste helft van 2019.

Hulpmiddelenzorg bij diabetes

In de rapportage top 10 van de hulpmiddelen met de sterkste stijgers voor wat betreft de uitgaven in de eerste helft van 2020 worden de eerste, de derde en vierde plek ingenomen door achtereenvolgens de categorieën Teststrips, Glucose monitoring (FGM) en Insuline-infuuspompen. Ook het aantal gebruikers van deze hulpmiddelen neemt in de eerste helft van 2020 toe in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De aanspraak op vergoeding van FGM vanuit de basisverzekering is in december 2019 verruimd, waardoor FGM voor circa 75.000 tot 115.000 mensen met ingang van 10 december 2019 verzekerde zorg is. Mogelijk verklaard dit standpunt een groot deel van de groei van de uitgaven en gebruik van de categorieën Teststrips, Glucose monitoring (FGM) en Insuline-infuuspompen.