De rapportage dure intramurale geneesmiddelen op de GIPdatabank is verplaatst en aangepast. Deze rapportage was vroeger te vinden als rapportage onder de categorie geneesmiddelen. Inmiddels is er voor deze groep geneesmiddelen, die ook wel add-ons worden genoemd een aparte categorie beschikbaar in de bladerbaan. Binnen deze categorie is op dit moment de basistabel Meerjarentabel beschikbaar voor de gebruikers, vergoeding en vergoeding per gebruiker. In de Meerjarentabel zijn de dure intramurale geneesmiddelen uitgesplitst volgens ATC-code zoals dit ook voor de extramurale geneesmiddel wordt gedaan.

Door een aparte categorie te maken hopen wij dat de add-ons beter vindbaar zijn op de GIPdatabank. Ook hopen we dat het onderscheid tussen extramurale geneesmiddelen en dure intramurale geneesmiddelen duidelijker wordt voor de gebruikers van de GIPdatabank. Zo zijn de dure intramurale geneesmiddelen afkomstig uit een andere bron dan de extramurale data en zijn de gegevens voor add-ons inclusief BTW, waar deze voor de extramurale middelen exclusief BTW zijn.

Wij hopen de tabellen voor de categorie add-ons in de toekomst nog uit te kunnen breiden en zo meer informatie beschikbaar te maken voor de gebruikers van de GIPdatabank.

Kijk hier voor de nieuwe tabel over intramurale dure geneesmiddelen.

De data uit de meerjarentabel voor add-ons is nu ook beschikbaar als open data. Kijk hiervoor bij de Open Data.