In 2019 is de totale vergoeding voor dure intramurale geneesmiddelen 2,332 miljard euro. Dit is een stijging van 3,7% ten opzichte van 2018. 

De totale vergoeding is inclusief een verrekening van:

- Betalingen door VWS aan zorgverzekeraars op grond van kortingsafspraken met fabrikanten/leveranciers (verrekening achteraf op grond van gerealiseerde volumes).

- Betalingen door zorgverleners (ziekenhuizen) aan zorgverzekeraars op grond van gemaakte plafondafspraken voor dure geneesmiddelen intramuraal (verrekening achteraf op basis van gerealiseerde volumes).

- Raming van nog te verwachten declaraties.

De waardes in 2018 en 2019 zijn nog voorlopig van aard.