Kostenopbouw extramuraal

De rapportage ‘Kostenopbouw extramuraal’ laat zien waar de totale kosten van de extramurale geneesmiddelen uit bestaan. Van de totale kosten wordt in 2019 59% uitgegeven aan de basisvergoeding van WMG geneesmiddelen, 30% aan de dienstverlening van de apotheek en 9% aan de BTW. Daarnaast zijn er nog de betalingen achteraf door apothekers, leveranciers en VWS aan zorgverzekeraars op grond van prijsafspraken (verrekening) en een klein bedrag aan buiten-WMG geneesmiddelen.

Kijk voor meer informatie bij de rapportage ‘Kostenopbouw extramuraal’ op het openbare gedeelte van de GIPdatabank.

Totaal intramuraal en extramuraal

De rapportage ‘Totaal intramuraal en extramuraal’ geeft een totaaloverzicht van de uitgaven aan geneesmiddelen in de afgelopen 5 jaar. In 2019 is er 7,3 miljard euro uitgegeven aan geneesmiddelen. 67% Daarvan zijn de kosten voor extramurale geneesmiddelen, 33% is uitgegeven aan de dure intramurale geneesmiddelen.

De verhouding tussen intra- en extramuraal is de afgelopen 5 jaar verschoven doordat er veel nieuwe dure intramurale geneesmiddelen in gebruik zijn genomen. De kosten voor extramurale geneesmiddelen zijn de afgelopen 5 jaar met 9% gestegen, terwijl stijging in de uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen de afgelopen 5 jaar, 35% is.

Kijk voor de grafiek bij de rapportage ‘Totaal: intramuraal en extramuraal’ op het openbare gedeelte van de GIPdatabank.

Verklarende factoren

In de rapportage ‘Verklarende factoren kostenontwikkeling WMG’ wordt gerapporteerd over de stijging of daling van de basisvergoeding van WMG geneesmiddelen. Welk deel wordt veroorzaakt door de stijging van de uitgaven aan nieuwe geneesmiddelen in de afgelopen 5 jaar en welk deel komt door de daling van de uitgaven door het patentverlies van geneesmiddelen en het op de markt komen van nieuwe generieke middelen.

Kijk voor meer informatie  bij de rapportage ‘Verklarende factoren kostenontwikkeling WMG’ op het openbare gedeelte van de GIPdatabank.