Kostenontwikkeling 2016-2021: stijging van 7%

De afgelopen jaren zijn de kosten voor extramurale geneesmiddelen met 7,3% gestegen naar een totaal van € 4.861 miljoen. Terwijl de kosten van 2016 t/m 2020 toenamen, was in 2021 sprake van een afname. De kostenontwikkelingen zijn o.a. beïnvloed door:

  • Geen vergoeding meer uit het basispakket van vitaminen, mineralen en paracetamol.
  • De invoering van een maximumbedrag voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen.
  • Een btw-verhoging van 6% naar 9%.
  • De COVID-19-pandemie.
  • De herijking van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp).