In het laatste nummer van GIPeilingen presenteren we de gerealiseerde ontwikkelingen in het gebruik van genees- en hulpmiddelen over 2013 tot 2017. Voor zowel de hulpmiddelen als de geneesmiddelen geven we daarnaast ook nog een raming voor de te verwachten kostenontwikkeling voor de komende vijf jaar. De ontwikkelingen in de kosten en het gebruik van geneesmiddelen komen eerst op macroniveau aan bod en vervolgens gaan we nader in op een aantal beleidsmatige thema’s, zoals de ontwikkelingen bij de generiek verstrekte geneesmiddelen. Ook geven we informatie over de kostenontwikkeling bij de (dure) genees­middelen die via de ziekenhuizen worden verstrekt.

Klik hier voor de volledige GIPeilingen 2017.