We streven ernaar om het openbare gedeelte van de GIPdatabank twee maal per jaar te actualiseren. De doorlooptijd voor actualisatie bedraagt zes weken. Als niet alle zorgverzekeraars volledig hebben aangeleverd, geldt de volgende combinatie van minimumeisen om te actualiseren:

  • voor ten minste zes labels zijn de gegevens over het betreffende jaar volledig aangeleverd
  • verzekerdenaandeel van deze labels bedraagt tenminste 45%

Als onze steekproef niet aan de eisen voldoet, wordt de actualisatie uitgesteld.

We streven ernaar om de GIPdatabank te actualiseren met cijfers over 2019 rond 01-06-2020.