Als niet alle zorgverzekeraars volledig hebben aangeleverd, geldt de volgende combinatie van minimumeisen om te actualiseren:

  • voor ten minste zes labels zijn de gegevens over het betreffende jaar volledig aangeleverd
  • verzekerdenaandeel van deze labels bedraagt tenminste 45%

Als onze steekproef niet aan de eisen voldoet, wordt de actualisatie uitgesteld.

We streven ernaar om de GIPdatabank te actualiseren met cijfers over 2022 rond 01-07-2023.