Extramuraal:

Op de GIPdatabank staat een overzicht met informatie over extramuraal voorgeschreven dure geneesmiddelen. De definitie voor de extramurale dure geneesmiddelen die op de GIPdatabank wordt gebruikt is de volgende:

De vergoeding van een extramuraal geneesmiddel is hoger dan 15 miljoen euro en de gemiddelde vergoeding per gebruiker van dit middel is hoger dan 1000 euro.

Intramuraal:

Add-on geneesmiddel
Als hoofdregel geldt dat de kosten van een geneesmiddel integraal onderdeel zijn van een DBC-zorgproduct. Echter, indien binnen een DBC verschillende alternatieve geneesmiddelen kunnen worden toegediend, terwijl de kosten voor de verschillende geneesmiddelen ver uiteenlopen, dan kan dat leiden tot kosteninhomogeniteit. In dat geval kan een kostbaar geneesmiddel in aanmerking komen om aangemerkt te worden als add-on geneesmiddel. Het kan dan additioneel bij een DBC-zorgproduct wordt gedeclareerd als add-on. Het is een geneesmiddel waarvoor een add-on prestatie met een maximumtarief is vastgesteld door de NZa.