Het besloten deel van de GIPdatabank is bedoeld voor medewerkers van zorgverzekeraars die gegevens aan het GIP aanleveren en voor een aantal organisaties waarmee Zorginstituut Nederland een overeenkomst heeft gesloten.

Als u niet in aanmerking komt voor de mogelijkheid om in te loggen, maar u wilt wel gebruik maken van specifieke informatie van het GIP, kunt u contact met ons opnemen. Voor het gebruiken van de GIP-gegevens heeft Zorginstituut Nederland een reglement opgesteld met de eisen en voorwaarden die aan dit gebruik gesteld worden. Deze eisen en voorwaarden hebben met name betrekking op de doelstelling van uw onderzoek en het gebruik van de gegevens.