I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen

I05 Apparatuur voor een positieve uitademingsdruk

iso

omschrijving

40300

Hulpmiddelen voor ondersteunen ademhaling

40324

Banken en kussens voor ondersteunen ademhaling

40327

Apparatuur voor oefenen van ademhalingsspieren

40330

Ademhalingsmeters

I10 Zuurstofapparaten met toebehoren

iso

omschrijving

40318

Zuurstofapparatuur

I15 Cpap apparatuur

iso

omschrijving

40312

Beademingsapparatuur

990101

Cpap apparatuur

990102

Toebehoren cpap bpap apparatuur

I20 Longvibrator

iso

omschrijving

42712

Vibrators

I25 Vernevelaar met toebehoren

iso

omschrijving

40303

Inhalatoren met voorbewerkte lucht

40306

Inademingsapparatuur

I30 Slijmuitzuigapparatuur

iso

omschrijving

40321

Vochtuitzuigapparatuur en slijmuitzuigapparatuur

I35 Tracheostoma hulpmiddelen

iso

omschrijving

91500

Tracheostomiehulpmiddelen

91503

Tracheacanules

91506

Tracheostomabeschermers

I40 MRA-apparatuur

iso

omschrijving

60324

Huigorthesen

990235

MRA-apparatuur

I45 Voorzetkamers

iso

omschrijving

990237

Voorzetkamers om medicijnen in te ademen