L Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen

L05 Eenvoudige hulpmiddelen voor de mobiliteit

iso

omschrijving

120000

Hulpmiddelen voor mobiliteit van personen

120306

Elleboogkrukken

120600

Loophulpmiddelen met twee armen te bedienen

120603

Looprekken

120606

Rollators

120612

Looptafels

L10 Hulpmiddelen voor de mobiliteit

iso

omschrijving

120609

Loopstoelen

L15 Rolstoelen

iso

omschrijving

122200

Niet-gemotoriseerde rolstoelen

122203

Tweezijdig met hoepels aangedreven rolstoelen

122206

Tweezijdig met hefbomen aangedreven rolstoelen

122209

Eenzijdig met een hand aangedreven rolstoelen

122212

Met de hand aangedreven rolstoelen met hulpaandrijving

122215

Met de voet aangedreven rolstoelen

122218

Duwwandelwagens zonder hulpaandrijving

122221

Duwwandelwagens met aandrijving bediend door begeleider

122400

Rolstoelaccessoires

L20 Overige hulpmiddelen voor de mobiliteit

iso

omschrijving

120730

Accessoires voor helpen manoeuvreren van loophulpmiddelen

990239

Complexe rollators