O Hulpmiddelen in verband met behandeling

O05 Draagbare infuuspompen

iso

omschrijving

41924

Infusiepompen

O10 Uitwendige elektrostimulatoren

iso

omschrijving

42700

Stimulatoren

42706

Stimulatoren voor verlichten van pijn

42709

Spierstimulatoren niet gebruikt als orthese

42718

Hulpmiddelen voor stimuleren van zintuiglijke waarnemingen en sensibiliteit

990135

Toebehoren pijnstillende stimulatoren

O15 Injectiespuiten/pennen met toebehoren excl behandeling diabetes

iso

omschrijving

41900

Hulpmiddelen voor toedienen van medicijnen

41904

Hulpmiddelen voor meten bereiden of aanpassen van medicatie om te zorgen voor

41906

Injectiepistolen

41909

Injectiespuiten voor eenmalig gebruik

41912

Injectiespuiten voor meermalig gebruik

41915

Injectienaalden voor eenmalig gebruik

41918

Injectienaalden voor meermalig of duurzaam gebruik

41927

Niet-aangedreven infuussystemen

41933

Accessoires voor hulpmiddelen voor toedienen medicijnen

O25 Behandeling en oefening niet gespecifieerd

iso

omschrijving

40000

Hulpmiddelen voor medische behandeling door persoon zelf