In de GIPdatabank wordt er bij de geneesmiddelen op het niveau van de werkzame stof maximaal één merknaam getoond. Deze merknaam is de naam van het specialité met de meeste voorschriften in het meest recente jaar op de GIPdatabank. De kengetallen op de GIPdatabank (bijvoorbeeld: uitgiftes) hebben steeds betrekking op alle middelen met deze specifieke werkzame stof, dus op alle specialités, generieke varianten en parallel import.