Een '0' in een tabel op de GIPdatabank geeft een zeer klein getal weer wat na afronding nul is. Geen waarde (een absolute nul) wordt met een '.' weergegeven.