De Monitorcodering is een classificatiesysteem en deelt hulpmiddelen in naar hoofd- en subcategorieƫn. Deze indeling in hoofd- en subcategorieƫn is door het GIP ontwikkeld en baseert zich op de meest recente versie van Artikel 2.6 van de Regeling zorgverzekering. Artikel 2.6 omschrijft de hulpmiddelen die voor vergoeding in het kader van de Zvw in aanmerking komen. Wijzigingen in de aanspraak op hulpmiddelenzorg kan ook gevolgen hebben voor de Monitorcodering. Eventuele wijzigingen in de Monitorcodering worden met terugwerkende kracht doorgevoerd op de gegevens over de voorgaande jaren. Verder sluit de Monitorcodering aan bij de uitvraag van de jaarstaten waarmee zorgverzekeraars hun kosten ten laste van de Zvw verantwoorden bij Zorginstituut Nederland en de NZa. Bij het categoriseren van de hulpmiddelen in monitorcodes is gebruik gemaakt van de ISO 9999-classificatie.

De letter geeft de hoofdcategorie aan en de combinatie van deze letter met de twee eerstvolgende cijfers de subcategorie. Bijvoorbeeld een Rollator heeft monitorcode L0520. De L staat voor de hoofdcategorie 'Hulpmiddelen voor mobiliteit' en L05 duidt op de subcategorie 'Eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit'.