Farmacie: Meerjarentabel per ATC-code

Naam bestand: GIP_farmacie_Zvw_meerjaren_2014_2018_04112019

Versiedatum: 041119

Bronvermelding: Zorginstituut Nederland/GIP

Contact informatie: infogip@zinl.nl

 

Inhoud bestand:

jaar = jaar van aflevering

ATClaatst = GIP: ATC-code laatst bekende stand (= 2018)

ATClaatst_naam_tekst = omschrijving ATC-code

vergoeding = basisvergoeding Zorgverzekeringswet voor het betreffende geneesmiddel

gebruikers = het aantal verzekerden dat in het jaar minstens één uitgifte voor het betreffende geneesmiddel heeft ontvangen

uitgiftes = het ter hand stellen van een voorgeschreven receptgeneesmiddel aan en Zvw verzekerde.

DDD = 'Defined Daily Dose', gedefinieerd door de WHO, voor het betreffende geneesmiddel

vergoeding_per_gebruiker = de gemiddelde vergoeding per gebruiker voor het betreffende geneesmiddel

vergoeding_per_uitgifte = de gemiddelde vergoeding per declaratie voor het betreffende geneesmiddel

uitgiftes_per_gebruiker = het gemiddeld aantal uitgiftes per gebruiker voor het betreffende geneesmiddel

DDD_per_uitgifte = het gemiddeld aantal DDD's per gebruiker voor het betreffende geneesmiddel

vergoeding_per_DDD = de vergoeding  per DDD voor het betreffende geneesmiddel

DDD_per_gebruiker = het gemiddeld aantal DDD's per gebruiker voor het betreffende geneesmiddel

 Voor meer informatie over de variabelen zie onder de veelgestelde vragen, beschikbare informatie.

Download de bestanden bij Open Data.