Farmacie: Meerjarentabel per ATC-code

Naam bestand: GIP_farmacie_Zvw_meerjaren_2018_2022_26052023

Versiedatum: 26052023

Bronvermelding: Zorginstituut Nederland/GIP

Contact informatie: infogip@zinl.nl

 

Inhoud bestand:

jaar = jaar van aflevering
ATClaatst = GIP: ATC-code laatst bekende stand (= 2022)
ATClaatst_naam_tekst = omschrijving ATC-code
vergoeding = basisvergoeding Zorgverzekeringswet voor het betreffende geneesmiddel
gebruikers = het aantal verzekerden wat in het jaar minstens één uitgifte voor het betreffende geneesmiddel heeft ontvangen
uitgiftes = het ter hand stellen van een voorgeschreven receptgeneesmiddel aan en Zvw verzekerde.
DDD = 'Defined Daily Dose', gedefinieerd door de WHO, voor het betreffende geneesmiddel
vergoeding_per_gebruiker = de gemiddelde vergoeding per gebruiker voor het betreffende geneesmiddel
vergoeding_per_uitgifte = de gemiddelde vergoeding per declaratie voor het betreffende geneesmiddel
uitgiftes_per_gebruiker = het gemiddeld aantal uitgiftes per gebruiker voor het betreffende geneesmiddel
DDD_per_uitgifte = het gemiddeld aantal DDD per declaratie voor het betreffende geneesmiddel
vergoeding_per_DDD = de gemiddelde vergoeding per DDD voor het betreffende geneesmiddel
DDD_per_gebruiker = het gemiddeld aantal DDD per gebruiker voor het betreffende geneesmiddel
 

 Voor meer informatie over de variabelen zie onder de veelgestelde vragen, beschikbare informatie.

Download de bestanden bij Open Data.