Hulpmiddelen: Meerjarentabel per Monitorcode

Naam bestand: GIP_hulpmiddelen_Zvw_meerjaren_2018_2022_04072023

Versiedatum: 04072023
Bronvermelding: Zorginstituut Nederland/GIP
Contact informatie: infogip@zinl.nl
 
Inhoud bestand:
jaar = jaar van aflevering
monitorcode = GIP: monitorcode laatst bekende stand (= 2022)
monitor_naam_tekst = omschrijving monitorcode
totale_kosten = totale kosten Zorgverzekeringswet voor het betreffende hulpmiddel (inclusief reparatie)
gebruikers = het aantal verzekerden wat in het jaar minstens één declaratie voor het betreffende hulpmiddel heeft ontvangen
declaraties = het aantal rekeningen ingediend bij de zorgverzekeraar (inclusief reparaties) voor het betreffende hulpmiddel
totale_kosten_per_gebruiker = de gemiddelde kosten per gebruiker voor het betreffende hulpmiddel
totale_kosten_per_declaratie = de gemiddelde kosten per declaratie voor het betreffende hulpmiddel
declaraties_per_gebruiker = het gemiddeld aantal declaraties per gebruiker voor het betreffende hulpmiddel

 

 Voor meer informatie over de variabelen zie onder de veelgestelde vragen, beschikbare informatie.

Download de bestanden bij Open Data.