Hulpmiddelen: Meerjarentabel per Monitorcode

Naam bestand: GIP_hulpmiddelen_Zvw_meerjaren_2014_2018_05112019

Versiedatum: 05112019

Bronvermelding: Zorginstituut Nederland/GIP

Contact informatie: infogip@zinl.nl

 

Inhoud bestand:

jaar = jaar van aflevering

monitorcode = GIP: monitorcode laatst bekende stand (= 2018)

monitor_naam_tekst = omschrijving monitorcode

totale_kosten = totale kosten Zorgverzekeringswet voor het betreffende hulpmiddel (inclusief reparatie)

gebruikers = het aantal verzekerden dat in het jaar minstens één declaratie voor het betreffende hulpmiddel heeft ontvangen

declaraties = het aantal rekeningen ingediend bij de zorgverzekeraar (inclusief reparaties) voor het betreffende hulpmiddel

totale_kosten_per_gebruiker = de gemiddelde kosten per gebruiker voor het betreffende hulpmiddel

totale_kosten_per_declaratie = de gemiddelde kosten per declaratie voor het betreffende hulpmiddel

declaraties_per_gebruiker = het gemiddeld aantal declaraties per gebruiker voor het betreffende hulpmiddel

 

 Voor meer informatie over de variabelen zie onder de veelgestelde vragen, beschikbare informatie.

Download de bestanden bij Open Data.