Polyfarmacie is het chronisch gebruik van vijf of meer verschillende geneesmiddelen naast elkaar.
Volgens de definitie in de multidisciplinaire richtlijn (MDR) polyfarmacie bij ouderen van de NHG is er sprake van chronisch gebruik als aan iemand meer dan 3 keer per jaar hetzelfde geneesmiddel wordt verstrekt of als er minimaal één keer een hoeveelheid van een geneesmiddel wordt verstrekt voor een gebruiksduur van 90 dagen of meer. Het begrip “hetzelfde geneesmiddel” wordt ruim genomen, het aantal verschillende geneesmiddelen moet op ATC3 niveau worden geteld, waardoor verschillende geneesmiddelen met dezelfde ATC3-code als één geneesmiddel wordt gezien. Verder worden bij de bepaling voor het criterium polyfarmacie de dermatologische preparaten buiten beschouwing gelaten.